Tra Cứu Thước Lỗ Ban Chuẩn Phong Thủy Số Đẹp Nhất 2024

 
 
 
6.8 cm

mm (nhập số)

 

Hãy cuộn ngang thước để xem

Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng thông thủy (cửa, cửa sổ...)

Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)

Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)

 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 • THUOC 522THUOC 429THUOC 388
 
Đơn vị tính: mm
Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng không thông thủy (cửa, cửa sổ...)
Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)
Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)
Hướng dẫn xem Thước Lỗ Ban

Thước Lỗ ban là cây thước được Lỗ Ban, ông Tổ nghề mộc ở Trung Quốc thời Xuân Thu phát minh ra. Nhưng trên thực tế, trong ngành địa lý cổ phương Đông, ngoài thước Lỗ Ban (Lỗ Ban xích) còn có nhiều loại thước khác được áp dụng như thước Đinh Lan (Đinh Lan xích), thước Áp Bạch (Áp Bạch xích), bản thân thước Lỗ ban cũng bao gồm nhiều phiên bản khác nhau như các bản 52,2 cm; 42,9 cm…

Do có nhiều bài viết, thông tin về thước Lỗ ban có các kích thước khác nhau. Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu 3 loại thước phổ biến nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay là loại kích thước Lỗ Ban 52,2 cm; 42,9 cm và 38,8 cm.

- Đo kích thước rỗng (thông thủy): Thước Lỗ Ban 52,2 cm

- Đo kích thước đặc: khối xây dựng (bếp, bệ, bậc…): Thước Lỗ Ban 42,9 cm

- Đo Âm phần: mồ mả, đồ nội thất (bàn thờ, tủ thờ, khuôn khổ bài vị…): Thước Lỗ Ban 38,3 cm

Bảng tra nhanh thước Lỗ Ban 52.2

Quý nhân
Quyền lộc
Trung tín
Tác quan
Phát đạt
Thông minh
Hiểm họa
Án thành
Hỗn nhân
Thất hiếu
Tai họa
Thường bệnh
Thiên tai
Hoàn tử
Quan tài
Thân tàn
Thất tài
Hệ quả
Thiên tài
Thi thơ
Văn học
Thanh quý
Tác lộc
Thiên lộc
Nhân lộc
Trí tồn
Phú quý
Tiến bửu
Thập thiện
Văn chương
Cô độc
Bạc nghịch
Vô vọng
Ly tán
Tửu thục
Dâm dục
Thiên tặc
Phong bệnh
Chiêu ôn
Ôn tài
Ngục tù
Quang tài
Tể tướng
Đại tài
Thi thơ
Hoạch tài
Hiếu tử
Quý nhân
13,05
533,05
1.053,05
1.573,05
2.093,05
2.613,05
3.133,05
3.653,05
26,10
546,10
1.066,10
1.586,10
2.106,10
2.626,10
3.146,10
3.666,10
39,15
559,15
1.079,15
1.599,15
2.119,15
2.639,15
3.159,15
3.679,15
52,20
572,20
1.092,20
1.612,20
2.132,20
2.652,20
3.172,20
3.692,20
65,25
585,25
1.105,25
1.625,25
2.145,25
2.665,25
3.185,25
3.705,25
78,30
598,30
1.118,30
1.638,30
2.158,30
2.678,30
3.198,30
3.718,30
91,35
611,35
1.131,35
1.651,35
2.171,35
2.691,35
3.211,35
3.731,35
104,40
624,40
1.144,40
1.664,40
2.184,40
2.704,40
3.224,40
3.744,40
117,45
637,45
1.157,45
1.677,45
2.197,45
2.717,45
3.237,45
3.757,45
130,50
650,50
1.170,50
1.690,50
2.210,50
2.730,50
3.250,50
3.770,50
143,55
663,55
1.183,55
1.703,55
2.223,55
2.743,55
3.263,55
3.783,55
156,60
676,60
1.196,60
1.716,60
2.236,60
2.756,60
3.276,60
3.796,60
169,65
689,65
1.209,65
1.729,65
2.249,65
2.769,65
3.289,65
3.809,65
182,70
702,70
1.222,70
1.742,70
2.262,70
2.782,70
3.302,70
3.822,70
195,75
715,75
1.235,75
1.755,75
2.275,75
2.795,75
3.315,75
3.835,75
208,80
728,80
1.248,80
1.768,80
2.288,80
2.808,80
3.328,80
3.848,80
221,85
741,85
1.261,85
1.781,85
2.301,85
2.821,85
3.341,85
3.861,85
234,90
754,90
1.274,90
1.794,90
2.314,90
2.834,90
3.354,90
3.874,90
247,95
767,95
1.287,95
1.807,95
2.327,95
2.847,95
3.367,95
3.887,95
261,00
781,00
1.301,00
1.821,00
2.341,00
2.861,00
3.381,00
3.901,00
274,05
794,05
1.314,05
1.834,05
2.354,05
2.874,05
3.394,05
3.914,05
287,10
807,10
1.327,10
1.847,10
2.367,10
2.887,10
3.407,10
3.927,10
300,15
820,15
1.340,15
1.860,15
2.380,15
2.900,15
3.420,15
3.940,15
313,20
833,20
1.353,20
1.873,20
2.393,20
2.913,20
3.433,20
3.953,20
326,25
846,25
1.366,25
1.886,25
2.406,25
2.926,25
3.446,25
3.966,25
339,30
859,30
1.379,30
1.899,30
2.419,30
2.939,30
3.459,30
3.979,30
352,35
872,35
1.392,35
1.912,35
2.432,35
2.952,35
3.472,35
3.992,35
365,40
885,40
1.405,40
1.925,40
2.445,40
2.965,40
3.485,40
4.005,40
378,45
898,45
1.418,45
1.938,45
2.458,45
2.978,45
3.498,45
4.018,45
391,50
911,50
1.431,50
1.951,50
2.471,50
2.991,50
3.511,50
4.031,50
404,55
924,55
1.444,55
1.964,55
2.484,55
3.004,55
3.524,55
4.044,55
417,60
937,60
1.457,60
1.977,60
2.497,60
3.017,60
3.537,60
4.057,60
430,65
950,65
1.470,65
1.990,65
2.510,65
3.030,65
3.550,65
4.070,65
443,70
963,70
1.483,70
2.003,70
2.523,70
3.043,70
3.563,70
4.083,70
456,75
976,75
1.496,75
2.016,75
2.536,75
3.056,75
3.576,75
4.096,75
469,80
989,80
1.509,80
2.029,80
2.549,80
3.069,80
3.589,80
4.109,80
482,85
1.002,85
1.522,85
2.042,85
2.562,85
3.082,85
3.602,85
4.122,85
495,90
1.015,90
1.535,90
2.055,90
2.575,90
3.095,90
3.615,90
4.135,90
508,95
1.028,95
1.548,95
2.068,95
2.588,95
3.108,95
3.628,95
4.148,95
522,00
1.042,00
1.562,00
2.082,00
2.602,00
3.122,00
3.642,00
4.162,00

Tra cứu thước Lỗ Ban chuẩn nhất 2023

Thước Lỗ Ban là một loại thước đặc biệt, khá xa lạ đối với nhiều người. Đây là một công cụ đo đạc phong thủy, được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí và chế tạo. Vậy thước Lỗ Ban là gì, cách sử dụng ra sao, cùng Nội thất Viva tìm hiểu sâu hơn về loại thước này qua bài viết dưới đây.

1. Giới thiệu về thước Lỗ Ban

Trước khi tìm hiểu về thước Lỗ Ban, ta cần tìm hiểu rõ hơn về người tạo ra loại thước này.

1.1 Lỗ Ban là ai?

Lỗ Ban – là một nhân vật lịch sử của Trung Quốc, Được coi như là ông tổ của nghề thợ mộc.

Lai lịch của ông được mỗi nơi kể lại mỗi khác.  Có nơi kể rằng, Lỗ Ban là một thợ mộc tài ba đến từ nước Lỗ thời kỳ Xuân Thu (770-476 TCN), một vùng đất nằm ở tỉnh Sơn Đông – Trung Quốc hiện nay . Tên của ông là Ban và họ của ông là Công Thâu (hay Công Du). Tên Lỗ Ban được hiểu là “ông Ban người nước Lỗ”. Theo tác giả cuốn sách nổi tiếng “A Dictionary of Chinese Mythology” – ông E.T.C. Werner, Lỗ Ban được sinh vào năm 506 TCN, cha của công là Công Thâu Hiền. Hồi trẻ, Lỗ Ban là một người thợ giỏi về các vật liệu như gỗ, sắt, đá. Sau này ông đã lên núi Lịch Sơn ở ẩn và tu luyện pháp thuật vào năm 40 tuổi.

Lỗ Ban – ông tổ nghề mộc

Lỗ Ban – ông tổ nghề mộc

Một truyền thuyết khác kể lại, Lỗ Ban là một người ở Đôn Hoàng, Túc Châu thời kỳ Chiến Quốc (475-221 TCN), hiện được biết đến là huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc.  Ông được biết đến với tài nghệ tinh xảo trong việc chế tạo các mô hình và đồ chơi bằng gỗ. Trong số đó, ông đã chế tạo thành công một chiếc diều gỗ có thể đưa người bay lên cao để do thám các thành trì của nước Tống.

Một giả thuyết khác về Lỗ Ban cho rằng ông có tên là Công Thâu Ban (hay còn gọi là Công Thâu Tử) và là con trai của Lỗ Mục Công (còn được gọi là Lỗ Chiêu Công). Theo truyền thuyết kể lại, Công Thâu Tử đã sáng chế ra nhiều loại máy móc, trong đó có thang mây (vân thê) được sử dụng trong tác chiến để vượt qua thành trì. Tuy nhiên, Mặc Tử, một nhân vật lịch sử khác, đã đánh bại Công Thâu Tử trong kỹ thuật công phá thành. Trong sách Mặc Tử, thiên Công Thâu, được cho là ghi lại cuộc đối đầu giữa Mặc Tử và Công Thâu Ban. Mặc Tử đã giả làm thành và sử dụng thẻ tre làm khí giới để chống lại cách đánh thành giả của Công Thâu Ban. Sau chín lần cự lại, Mặc Tử đã chịu thắng và Công Thâu Ban đã thua cuộc.

1.2 Sơ lược về thước lỗ ban

Sau khi thất bại trong cuộc đối đầu với Mặc Tử, Công Thâu Ban được thuyết phục không nên sử dụng công cụ để chiến đấu mà nên chuyển sang phát triển các công cụ lao động và sản xuất như dụng cụ đo góc, thước đo… Trong đó, thước Lỗ Ban được cho là một trong những sản phẩm được Công Thâu Ban sáng chế, với nhiều tên gọi khác như Môn xích, Bát tự xích, thước đo phong thủy, thước đo Lỗ Ban…

Vai trò Thước Lỗ Ban

Thước Lỗ Ban cổ

Thước Lỗ Ban xây dựng đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc xây dựng nhà cửa (Dương trạch) và các công trình xây dựng khác. Trên thước có đánh dấu các mốc kích thước giúp phân định và kiểm tra độ chính xác của việc xây dựng, giúp cho công trình được hoàn thiện một cách chính xác và đẹp mắt.

Thước Lỗ Ban ngoài được làm bằng gỗ, thì còn được làm bằng một số vật liệu khác như: thước dây Lỗ Ban

2. Cấu tạo về thước Lỗ ban chuẩn

Có một số các loại thước Lỗ Ban, nhưng chúng đều có một số đặc điểm chung. Về cấu tạo của thước Lỗ Ban, ta có thể thấy rằng thước được chia làm 4 hàng. Hàng đầu tiên đo kích thước Lô Ban tính bằng đơn vị cm, còn hàng thứ hai và hàng thứ ba là các dãy chữ. Thật ra, hàng thứ hai và hàng thứ ba tượng trưng cho hai cây thước Lỗ Ban khác nhau, lần lượt là thước Lỗ Ban 38,8cm và thước Lỗ Ban 42,9cm. Khi đo một vật gì đó bằng thước Lỗ Ban, nếu kích thước Lỗ Ban đẹp vào cung có màu đỏ thì đó là kích thước tốt, còn kích thước vào cung màu đen thì đó là kích thước xấu. Để đo chính xác, cần đảm bảo kích thước vào cả hai cung đều đỏ.

Cấu tạo của thước Lỗ Ban

Cấu tạo của thước Lỗ ban

Ngoài ra, còn có một loại thước Lỗ Ban trong xây dựng khác là thước Lỗ Ban 52,2cm được thiết kế đặc biệt cho việc đo các khoảng thông thủy trong nhà, chẳng hạn như khoảng thông thủy cửa sổ, ô thoáng, cửa chính, cửa đi… Kích thước phong thủy của thước Lỗ Ban 52,2cm cũng được sử dụng để đo các khoảng lọt lòng của các phòng theo nhu cầu của gia chủ. Do đó, khi xây dựng nhà cửa, ta thường gặp các kích thước lẻ, và nguyên nhân chính là sử dụng thước Lỗ Ban để đo kích thước phù hợp với phong thủy.

3. Giải mã ý nghĩa, cách tính thước Lỗ Ban chuẩn trên thước Lỗ Ban phong thủy

Trên thước Lỗ Ban ngoài hàng có chỉ số đơn vị đo ra thì có thêm 2 hàng toàn chữ chỉ những cung áp dụng trong phong thủy, tùy vào độ dài của thước mà có số các cung khác nhau. Ý nghĩa thước Lỗ Ban được giải thích cụ thể như sau

3.1 Thước Lỗ Ban 38,8cm

Đây là loại thước phong thủy ngắn nhất trong bộ 3 thước, dùng để đo khoảng cách, độ dài của vật, đo đạc trong thi công xây dựng Âm Trạch như: kích thước cửa phòng thờ, mộ phần….

Cách sử dụng thước Lỗ Ban rất đơn giản, nếu gia chủ muốn cầu mong gì thì hãy đo theo đúng cung tốt ở trên thước. Ví dụ: Nếu muốn cầu gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt thì chọn kích thước theo cung “Vượng”. Nếu gia chủ không có mong muốn gì đặc biệt, thì hãy làm theo công thức” Đen bỏ – Đỏ dùng” để chọn kích thước phù hợp

Thước Lỗ Ban 38,8cm gồm 10 cung, trong đó có 6 cung tốt và 4 cung xấu

 • Đinh: nghĩa là con trai. Thiết kế nội thất và tường căn nhà theo cung này sẽ mang lại nhiều phúc lộc, tiền tài, giúp gia chủ đạt được thành công trong con đường học hành và thi cử.
 • Hại: mang lại ý nghĩa không tốt cho gia chủ khi xây dựng âm trạch theo hướng này. Thiết kế nội thất và tường căn nhà theo cung này dễ gặp phải những hiểm họa không đáng có, vận khí ít ỏi, dễ mắc bệnh tật và dễ rước họa vào thân bởi lời nói của người khác.
 • Vượng: mang lại ý nghĩa tốt đẹp cho gia chủ khi xây dựng âm trạch theo hướng này. Thiết kế nhà theo cung này sẽ thu hút nhiều vận khí, mang đến cho gia chủ nhiều niềm vui và tài lộc, giúp gia đình sống đầy đủ và hạnh phúc.
 • Khổ: Âm trạch khi theo cung này khiến gia chủ dễ bị hao tài tốn của bởi trộm cướp, dễ dính vào các kiện tụng và lâm vào cảnh neo đơn, gặp khó khăn trong cuộc sống
 • Nghĩa: Nếu xây dựng âm trạch theo hướng này sẽ đem lại nhiều điều tốt lành và nhiều tiền tài cho chủ nhân, giúp gia đình sống đầy đủ và hạnh phúc.
 • Quan: Đây là một trong những cung Tốt, thiết kế âm trạch theo cung Quan sẽ giúp cho chủ nhà chủ nhà được sống trong sự giàu sang, phú quý và luôn thuận lợi trên con đường sự nghiệp, đem lại cho gia đình một cuộc sống thịnh vượng và đầy đủ.
 • Tử: Đây là một trong những cung đại hung mà gia chủ cần tránh khi thiết kế âm trạch. Gia chủ dễ gặp cảnh xa quê, hao tốn tiền của và thậm chí còn lâm vào cảnh ly biệt người thân, đặc biệt là con trai.
 • Hưng: đối với những người ít con cái. Thiết kế âm trạch theo cung này sẽ giúp gia chủ đông con cháu, được sống trong sung sướng và giàu có, mang lại cho gia đình một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc.
 • Thất: không phù hợp khi xây dựng phần mộ cho gia tiên. Thiết kế mộ theo cung này có thể dẫn đến cảnh cô đơn, hao hụt tài lộc và dính vào lao lý, thậm chí là tù đày.
 • Tài: là một trong những gợi ý tuyệt vời cho các gia chủ chuẩn bị xây dựng âm trạch. Thiết kế nội thất và tường căn nhà theo cung này sẽ mang đến nhiều phúc lộc, tiền tài và sự thành công trong sự nghiệp cho chủ nhà.

Thước dây Lỗ Ban

Thước dây Lỗ Ban

Cách tính Thước lỗ ban 38.8 cm âm phần

Với n = 1; 2; 3; 4; 5;… L = 0.388 m, ta có cách tính cung như sau:

 • Tài = n x L + (0,010 đến 0,048)
 • Bệnh = n x L + (0,050 đến 0,097)
 • Ly = n x L + (0,100 đến 0,146)
 • Nghĩa = n x L + (từ 0,150 đến 0,195)
 • Quan = n x L + (0,200 đến 0,240)
 • Kiếp = n x L + (0,245 đến 0,290)
 • Hại = n x L + (0,295 đến 0,340)
 • Bản = n x L + (0,345 đến 0,390)

Dựa trên lý luận phong thủy, các cung Đinh, Vượng, Nghĩa, Quan, Hưng và Tài trên thước Lỗ Ban âm Trạch được xem là các cung tốt để xây dựng âm trạch, mộ phần. Nếu thiết kế thước lỗ ban âm phần theo cung này sẽ mang lại nhiều tài lộc, công danh, vận khí tốt lành cho gia chủ.

Tuy nhiên, các cung Hại, Khổ, Tử và Cô Quả lại được xem là các cung đại hung, không nên được sử dụng để xây dựng âm trạch. Thiết kế theo cung này có thể mang đến những điều không may mắn, chủ nhà dễ vướng vào lao lý, nhẹ thì gặp cảnh xa vắng quê hương, nặng thì dẫn đến sự ly biệt và thất thoát tài sản. Do đó, nên tránh sử dụng các cung này để bảo vệ sức khỏe và tài sản của gia đình.

3.2 Thước Lỗ Ban 42,9cm

Thước Lỗ Ban 42,9cm (còn được gọi là thước Lỗ Ban dương trạch), được dùng để đo các khoảng cách của một vật, đo đạc trong xây dựng, hay đo kích thước Dương Trạch.

Loại thước này được dùng để đo kích thước đặc. Có thể hiểu đo kích thước đặc là đo phủ bì chiều dài, chiều rộng và chiều cao các vật thể trong nhà, những chi tiết xây dựng của các công trình ( như bậc, bệ,…) hoặc đồ nội thất trong nhà (ví dụ: giường, tủ,…)

Thước lỗ ban xây nhà 42,9cm có cấu tạo từ 8 cung, gồm 4 tốt và 4 xấu.

 • Tài: Có nghĩa là Tài Đức (có tài có đức). Thiết kế nội thất nhà cửa theo cung này sẽ mang lại nhiều vận khí, tài lộc và phúc đức cho gia chủ.
 • Bệnh: Có nghĩa là cát bệnh tật. Khi xây dựng nhà ở, gia chủ nên tránh thiết kế theo hướng này vì nó sẽ làm suy giảm sức khỏe của chủ nhà và dễ lâm vào cảnh tiền mất tật mang.
 • Ly: Có nghĩa là xa cách. Nếu chủ nhân căn nhà không muốn gia đình lâm vào cảnh ly biệt, hao tốn tài sản thì không nên thiết kế đồ nội thất trong nhà theo hướng này.
 • Nghĩa: Có hàm nghĩa đạt được nhiều điều hay lẽ phải. Đây là cung đại cát dành cho những gia chủ đang có ý định thiết kế nhà ở, nhất là với những đôi vợ chồng mới cưới. Những đồ nội thất hoặc trang trí  tường căn nhà thiết kế theo cung Nghĩa thì sẽ mang lại nhiều phúc khí, con cháu đầy nhà và giúp gia chủ có nhiều may mắn trong cuộc sống.
 • Quan: Nếu gia chủ là người kinh doanh thì nên thiết kế nội thất nhà ở theo cung này, nó sẽ hút thêm nhiều vận khí, mang lại nhiều may mắn và cơ hội, giúp chủ nhà dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp, con cái đỗ đạt.
 • Kiếp: Có nghĩa dễ gặp tai nạn. Đây là một cung khá xấu, gia chủ cần tránh không vào những cung này để để không gặp họa sát thân, nhẹ thì phải rời xa quê hương để sống, nặng thì gặp cảnh chia ly người thân.
 • Hại: có ý nghĩa gặp phải những điều xấu. Nếu gia chủ xây dựng nhà ở theo cung này, nó sẽ mang lại những rủi ro và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình, thậm chí có thể dẫn đến cái chết. Gia chủ nên tránh thiết kế nội thất và tường căn nhà theo hướng này
 • Bản: là một trong những cung đại cát, mang lại cho gia chủ nhiều lợi ích. Thiết kế nội thất và tường căn nhà theo cung này sẽ giúp gia chủ có tiền tài dư giả, công việc kinh doanh thuận lợi, con cái thông minh và thành đạt, cùng với sự phụ trợ của quý nhân trong cuộc sống

Thước gỗ Lỗ Ban

Thước gỗ Lỗ Ban

Cách tính thước lỗ ban 42.9 cm

Với n = 1; 2; 3; 4; 5;… L = 0.429 m, ta có cách tính cung của loại thước này như sau:

 • Tài : n x L + (0,010 đến 0,053)
 • Bệnh : n x L + (0,055 đến 0,107)
 • Ly : n x L + (0,110 đến 0,160)
 • Nghĩa : n x L + (0,162 đến 0,214)
 • Quan : n x L + (0,216 đến 0,268)
 • Kiếp : n x L + (0,270 đến 0,321)
 • Hại : n x L + (0,323 đến 0,375)
 • Bản : n x L + (0,377 đến 0,429)

Áp dụng Thước Lỗ Ban 42.9 cm để đo đạc kích thước nhà theo thước lỗ ban, thiết kế nội thất cho gia đình phù hợp với phong thủy sẽ mang lại nhiều tài vận, phúc khí và may mắn cho gia chủ. Ngoài ra, nếu thiết kế nội thất đúng phong thủy và phù hợp với bản mệnh, sẽ giúp cho gia chủ gặp được nhiều cơ hội và dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp. Chính vì thế, cần lưu ý và nắm rõ cách tính các cung của thước Lỗ Ban 42.9 sao cho đúng với phong thủy, để mang lại nhiều điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình.

3.3 Thước Lỗ Ban 52,2cm

Khác với hai loại thước trên, thước Lỗ Ban thông thủy 52,2cm là loại thước phong thủy, được dùng để đo khoảng thông thủy của các loại cửa (kích thước cửa chính, kích thước cửa phòng ngủ, kích thước cửa sổ, kích thước của đi ô thoáng), và khoảng lọt lòng giữa các phòng.

Để đo kích thước các khoảng trống thông thủy trong các loại lỗ thoáng, cửa và các không gian thông thủy của các tầng nhà, ta sử dụng Thước Lỗ Ban 52,2 cm. Thước này được thiết kế để đo các khoảng lọt lòng thông thủy cho khí đi qua, chứ không phải đo cánh cửa. Đối với việc đo chiều cao, ta cần tính và đo khoảng lọt lòng từ sàn hoàn thiện đến phần thấp nhất của khuôn bao bên trên.

Để đo kích thước thông thủy của cửa: ta đo khoảng cách của chiều rộng giữa 2 bờ khuôn cửa và khoảng cách của chiều dài từ khuôn trên đến mặt sàn.

Để đo kích thước thông thủy của nhà ở: chiều cao thông thủy của phòng sẽ đo từ mặt sàn của nhà cho đến mặt dưới của kết cấu chịu lực, đó là dầm, sàn (nếu có thể nhìn thấy); hoặc của trần (nếu sàn nhà không có dầm). Chiều rộng thông thủy của phòng sẽ đo giữa 2 mép tường đối diện, hoặc là khoảng cách giữa 2 mép cột (nếu có).

Thước Lỗ Ban 52cm gồm có 8 cung, 4 tốt và 4 xấu

 • Quý Nhân: Còn được gọi là Nhất Tài Mộc Cuộc, cung này mang đến tình hình khả quan cho gia cảnh, với công việc phát đạt, con cái thông minh hiếu thảo, bạn bè tốt
 • Hiểm Hoạ: Còn được gọi là Nhị Bình Thổ Cuộc, cung này đem lại sự tán tài lộc, trôi dạt tha phương, cuộc sống luôn túng thiếu, gia đạo thường xuyên có người đau ốm, con cái dâm ô hư thân mất nết và bất trung bất hiếu.
 • Thiên Tai: Còn được gọi là Tam Ly Thổ Cuộc, cung này có nguy cơ bị ốm đau nặng, chết chóc, tiền tài tiêu tán, vợ chồng sống bất hoà và con cái gặp nạn.
 • Thiên Tài: Còn được gọi là Tứ Nghĩa Thủy Cuộc, cung này mang lại may mắn về tài lộc, năng tài đắc lợi, con cái được nhờ vả, luôn hiếu thảo, gia đình chí thọ và an vui.
 • Phúc Lộc: Còn được gọi là Nhơn Lộc, Nhân Lộc hoặc Ngũ Quan Kim Lộc, cung này đem lại sự sung túc, phúc lộc tràn đầy, nghề nghiệp phát triển, năng tài đắc lợi, con cái thông minh, hiếu học và gia đạo yên vui.
 • Cô Độc: Còn được gọi là Lục Cước Hỏa Cuộc, khi rơi vào cung này, gia chủ sẽ bị hao người, bệnh tật triền miên, hao tài tốn của, lâm cảnh biệt ly, con cái ngỗ nghịch và tửu sắc vô độ đến chết.
 • Thiên Tặc: Còn được gọi là Thất Tai Hỏa Cuộc, cung này mang đến nguy cơ bị bệnh đến bất ngờ, dễ dính vào kiện tụng, tù ngục và chết chóc.

Các loại thước dây trong xây dựng

Các loại thước dây trong xây dựng

Cách tính thước lỗ ban 52.2 cm:

Với n = 1; 2; 3; 4; 5… L = 0.52 m, cách tính cung của loại thước này như sau:

 • Quý nhân: n x L + (0,15 đến 0,065)
 • Hiểm Họa: n x L + (0,07 đến 0,13).
 • Thiên Tai:  n x L + (0,135 đến 0,195).
 • Thiên Tài: n x L + (0,20 đến 0,26)
 • Phúc Lộc: n x L + (0,265 đến 0,325)
 • Cô Độc: n x L + (0,33 đến 0,39)
 • Thiên Tặc: n x L + (0,395 đến 0,455).
 • Tể Tướng: n x L + (0,46 đến 0,52)

Loại thước Lỗ Ban làm cổng 52.2 cm thích hợp để đo kích thước cổng đẹp theo phong thủy, kích thước cửa theo phong thủy, kích thước cửa thông phòng, đó là khoảng cách mà dòng chảy của nước hay khí không bị cản trở hoặc thay đổi. Ví dụ, để tính kích thước cửa phòng hợp phong thủy, người ta dùng thước Lỗ Ban làm nhà để đo khoảng trống nằm giữa hai bên của khuôn cửa và khung trên của cửa đến sàn nhà để tính chiều rộng và chiều dài.

Khoảng cách thông thủy là một yếu tố quan trọng trong phong thủy, vì nó ảnh hưởng đến sự lưu thông của năng lượng và tài lộc trong không gian sống của chúng ta. Khi thiết kế nội thất, cần lưu ý sử dụng thước lỗ ban cửa chính, thước lỗ ban cửa sổ để tạo ra một không gian thông thoáng, tối ưu hóa sự lưu thông của năng lượng và tài lộc, giúp cho gia chủ có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc

4. Các số thước Lỗ Ban đẹp

Dưới đây là một số các chỉ số Lỗ Ban đẹp trong thiết kế phong thủy

4.1 Thước lỗ ban số đẹp để đo thông thủy (thước lỗ ban 52cm)

QUÝ NHÂN

THIÊN TÀI

PHÚC LỘC

TỂ TƯỚNG

0.55

0.75

0.80

0.50

1.10

1.30

1.35

1.00

1.60

1.80

1.85

1.55

2.10

2.30

2.40

2.05

2.65

2.85

2.90

2.60

3.15

3.35

3.40

3.10

3.70

3.90

3.95

3.60

4.20

4.40

4.45

4.15

4.70

4.90

5.00

4.65

5.25

5.45

5.50

5.20

4.2 Thước Lỗ Ban số đẹp để đo dương trạch (thước lỗ ban 42.9cm)

TÀI

NGHĨA

QUAN

BẢN

0.90

0.60

0.65

0.85

1.30

1.50

1.10

1.25

1.75

1.50

1.55

1.70

2.20

1.90

1.95

2.10

2.60

2.35

2.40

2.55

3.05

2.75

2.80

3.00

3.45

3.20

3.25

3.85

3.90

3.60

3.70

4.25

4.30

4.05

4.10

4.70

4.75

4.50

4.55

5.10

5.20

4.90

4.95

5.55

4.3 Thước số đẹp đo âm phần

Kích thước Lỗ Ban số đẹp chuẩn dành cho bàn thờ đặt dưới nền nhà

 • Chiều ngang (dài): 127cm, 157cm, 175cm, 197cm, 217cm,…
 • Chiều sâu (rộng): 61cm, 69cm, 81cm, 97cm, 107cm, 117cm,…
 • Chiều cao: 117cm, 127cm,…

Kích thước Lỗ Ban số đẹp chuẩn dành cho bàn thờ dạng treo

 • Chiều Sâu 48cm (Hỷ Sự) x chiều Rộng 81cm (Tài Vượng).
 • Chiều Sâu 48cm (Hỷ Sự) x chiều Rộng 88cm (Tiến Bảo).
 • Chiều Sâu 49,5cm (Tài Vượng) x chiều Rộng 95cm (Tài Vượng).
 • Chiều Sâu 56cm (Tài Vượng) x chiều Rộng 95cm (Tài Vượng).
 • Chiều Sâu 61cm (Tài Lộc) x chiều Rộng 107cm (Quý Tử).

5. Các cách tra cứu thước Lỗ Ban không cần thước thật

Thước Lỗ Ban rất quan trọng trong thiết kế phong thủy, đo khoảng cách xây dựng, kích thước cửa sổ và cửa chính. Nếu không có thước số Lỗ Ban để đo trực tiếp, bạn có thể đo và tra ý nghĩa bằng các cách sau

5.1 Tra cứu thước Lỗ Ban Online

Để tiến hành tra cứu thước Lỗ Ban Online, người dùng cần làm những bước sau

 • Bước 1: Truy cập vào trang web: www.google.com. Sau đó tìm từ khóa: “Tra cứu thước Lo ban Online”; “Thước phong thủy online”; “thước lỗ ban xây mộ online”; “Kích thước Lỗ Ban Online”
 • Bước 2: Vào một trang web được gợi ý bất kỳ có tính năng tra cứu thước Lỗ Ban
 • Bước 3: Nhập số đo của vật thể, khoảng cách vào ô trên trang web, sau đó tra được thông số và ý nghĩa của thước Lỗ Ban. Hoặc có một số trang web hiển thị bảng kích thước Lỗ Ban để cho người dùng tra cứu

Thước Lỗ Ban thông Thuỷ

Tra thước Lỗ Ban Online trên web noithatviva.vn

Trên đây là những thông tin chi tiết về Thước Lỗ Ban mà Nội thất Viva đưa tới cho bạn đọc. Hy vọng sẽ đem lại được nhiều kiến thức mới, giúp mọi người hiểu biết thêm về loại thước độc đáo này.

Khách hàng có thể tham khảo thêm thông qua từ khóa gợi ý:

 • kich thuoc lo ban
 • thuoc lo ban online
 • thuoc phong thuy
 • thuoc loban
 • thước lộ ban
 • kich thuoc cua so
 • thuoc lo ban 52
 • thước ban số đẹp
 • thuoc lo ban phong thuy
 • thuoc lo ban chuan
 • kích thước cửa cổng 4 cánh
 • số lỗ ban đẹp

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng
Chat Messenger
Chat Facebook
Chat Zalo Chi Nhánh Quận 12
Zalo CN Quận 12
Chat Zalo Chi Nhánh Quận Tân Bình
Zalo CN Tân Bình
Gọi Chi Nhánh Quận 12
Gọi CN Quận 12
Gọi Chi Nhánh Quận Tân Bình
Gọi CN Tân Bình

Nội thất Viva kính chào quý khách

Thời gian làm việc:

 • 8:00 - 21:00 (từ Thứ 2 đến CN hàng tuần)
 • Vui chọn kênh liên hệ bên dưới 👇👇👇